logo
EN
VN

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN trình độ B1 cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1
cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội, Nhà trường tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ trình độ B1 (tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24, theo kế hoạch sau:

Xem thêm...

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 ngày 04.03.2017 tại Trường ĐHHN

Ngày 10 tháng 03 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ra Quyết định số 482/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (Bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), dạng thức Sau đại học cho các thí sinh tự do, kỳ thi ngày 04 tháng 03 năm 2017.
Kết quả thi như sau:

Xem thêm...

Lịch thi và Danh sách thí sinh đăng ký dự thi A2, B1, B2 tiếng Anh, ngày 04.03.2017.

Trường Đại học Hà Nội thông báo Lịch thi và Danh sách thí sinh đăng ký thi chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), kỳ thi 04.03.2017 như sau:

Xem thêm...

Kết quả thi Năng lực Ngoại ngữ ngày 07 & 08/01/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Năng lực Ngoại ngữ kỳ thi ngày 07 & 08/01/2017 cụ thể như sau:

Xem thêm...