logo
EN
VN

TB thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh

Căn cứ Chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh và Kế hoạch năm học 2016-2017, Nhà trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học của trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại theo kế hoạch sau:
1. LỊCH THI: Chủ nhật, ngày 21 tháng 05 năm 2017
Buổi sáng:
- 7h30: Học viên làm thủ tục thi môn Dịch Nghe
- 9h00: Học viên thi môn Dịch Viết
Buổi chiều:
- 13h30: Học viên làm thủ tục thi môn Lý thuyết tiếng.

2. ĐỊA ĐIỂM THI:
Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI:
- Học viên thuộc diện thi lại: Đăng ký tại Phòng Đào tạo (Phòng 118, nhà A) từ ngày 08 đến ngày 18 tháng 05 năm 2017. Lệ phí thi lại: 250.000 đồng/ 01 môn, nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
- Học viên thuộc diện thi lần đầu: Kinh phí thi 400.000 đồng/01 học viên (đã được thu gộp vào học phí học phần 8).
Danh sách phòng thi, địa điểm thi chi tiết sẽ được niêm yết tại Website: www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội vào lúc 17h00 ngày 19 tháng 05 năm 2017.