logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN ngày 6 và 7/5/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chính quy khóa 2013-2017 cụ thể như sau:
I. Kết quả thi các thứ tiếng
- Tiếng Anh: Khoa chuyên ngành | Khoa Anh
- Tiếng Nga
- Tiếng Pháp
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Đức
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Tiếng Tây Ban Nha
- Tiếng Italia
- Tiếng Bồ Đào Nha
- Tiếng Việt
II. Danh sách cấp chứng chỉ:
- Tiếng Anh: Khoa chuyên ngành | Khoa Anh
- Tiếng Nga
- Tiếng Pháp
- Tiếng Trung Quốc
- Tiếng Đức
- Tiếng Hàn Quốc
- Tiếng Nhật
- Tiếng Tây Ban Nha
- Tiếng Italia
- Tiếng Bồ Đào Nha
- Tiếng Việt

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo
Nhận phúc khảo từ ngày 13/6 đến 19/6/2017 tại Phòng 118, Nhà A