logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Trung Quốc, NN Nhật thi ngày 20.12.2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 2107/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Trung Quốc, NN Nhật thi ngày 20.12.2014 tại Trường như sau:

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf);

- Ngành Ngôn ngữ Nhật: Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf); 

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 05.01.2015 đến ngày 19.01.2015 tại phòng 118 , tầng 1, nhà A.

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh thi ngày 21.12.2014

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 2108/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH ngành NN Anh thi ngày 20.12.2014 tại Trường như sau:

Kết quả thi; danh sách cấp bằng (pdf);

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 06.01.2015 đến ngày 20.01.2015 tại phòng 118 , tầng 1, nhà A.

Kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015

Ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí quyết định số 471/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi tốt nghiệp hệ khối bằng ĐH thứ hai ngành NN Anh, hệ chính qui thi ngày 26.03.2015 tại Trường như sau:

Kết quả thi; Danh sách cấp bằng (pdf);

Ghi chú: Nhà trường nhận phúc tra bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 13.04.2015 đến ngày 26.04.2015 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

Thông báo kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  2065 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 18.12.2014 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Kết quả thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã kí Quyết định số:  164 /QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kì thi cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR thuộc Đề án NNQG2020 ngày 24.01.2015 tại Trường, chi tiết như sau:

Kết quả thi(pdf);

Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn phòng Đào tạo] 

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015. Thí sinh có nhu cầu rút lệ phí thi và hồ sơ, xin mời đến phòng 118, tầng 1, nhà A để làm thủ tục.

Thông tin về kì thi ngày 28.03.2015.

[Nguồn phòng Đào tạo]