logo
EN
VN

Lịch thi, danh sách thi tốt nghiệp Bằng đại học thứ 2, 25/11/2018

Trường Đại học thông báo lịch thi, danh sách thi tốt nghiệp Bằng Đại học thứ hai, kỳ thi ngày 25/11/2018 cụ thể như sau:
1. Lịch thi

2. Danh sách thi:
- Dịch nói
- Dịch viết
- Lý thuyết tiếng

Lưu ý:
Thí sinh xuất trình chứng minh thư khi làm thủ tục vào phòng thi.