logo
EN
VN

Kết quả thi Tốt nghiệp hệ VLVH ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, kỳ thi ngày 16/12/2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, kỳ thi ngày 16/12/2018 như sau:

Xem chi tiết tại đây

Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 17/01/2019 đến hết ngày 25/01/2019 tại Quản lý Đào tạo (P.118 nhà A).