logo
EN
VN

Thông báo thi tiếng Anh HANU TEST kỳ thi ngày 06/4/2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.1 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh khóa 2017 và các khóa khác học lại chưa dự thi Hanu Test.
1.2 Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi Hanu Test nhưng chưa đạt yêu cầu.
1.3 Sinh viên đăng ký học ngành thứ hai là chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh.
1.4 Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Hà Nội cần điều kiện tiếng Anh để học chuyên ngành.
1.5 Các đối tượng tự do khác có nhu cầu.
II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.
Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2019.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu tải tại đây);
- 03 ảnh chân dung, kích thước 3x4 cm;
- 01 bản phô tô Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và bản gốc để đối chiếu.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI
4.1 Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi (theo mục III của Thông báo) tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101, tầng 1, nhà A1), Trường Đại học Hà Nội.
4.2 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/3 đến trước 17h00 ngày 01/4/ 2019.
V. LỆ PHÍ THI
5.1 Lệ phí thi áp dụng đối với sinh viên thuộc các đối tượng tại mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
- Thi 04 kỹ năng: 600.000 đồng.
- Thi lại 01 kỹ năng: 200.000 đồng/kỹ năng.
5.2 Lệ phí thi đối với thí sinh thuộc đối tượng mục 1.5: 1.800.000 đồng.
Lưu ý: Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường hanu.edu.vn vào 17h00 ngày 05/4/2019. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.