logo
EN
VN

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy

HANU - Ngày 21/02/2020, Nhà trường đã có thông báo số 272/TB-ĐHHN về việc điều kế hoạch giảng dạy do dịch COVID-19.

Nội dung thông báo như dưới đây:

200221 THONG BAO NGHI HOC DEN 2-3-2020