logo
EN
VN

Thông báo dừng trả văn bằng chứng chỉ ngày 21/7/2020

Để phục vụ cho công tác tập huấn về quản lý văn bằng, chứng chỉ (VB-CC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Bộ phận VB-CC thông báo tạm dừng trả VB-CC vào thứ Ba ngày 21/7/2020. Các ngày khác vẫn trả như thông lệ.
                                                                                                                         XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO