logo
EN
VN

Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy khóa 2016-2020 (đợt 1)

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1199/QĐ-ĐHHN về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho 1.139 sinh viên hệ Chính quy, khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước đã hoàn thành chương trình học tập, đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế và các quy định của Trường Đại học Hà Nội. Danh sách công nhận tốt nghiệp như sau:
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Tiếng Việt và VHVN
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Truyền thông Doanh nghiệp
- Ngôn ngữ Hàn Quốc (CN2)
- Ngôn ngữ Anh (CN2)
- Ngôn ngữ Trung Quốc (CN2) 


Cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy cho 1.160 sinh viên, danh sách cụ thể như sau:
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Tiếng Việt và VHVN
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Quản trị kinh doanh
- Truyền thông Doanh nghiệp
- Ngôn ngữ Hàn Quốc (CN2)
- Ngôn ngữ Anh (CN2)
- Ngôn ngữ Trung Quốc (CN2) 

Nguồn: Phòng QLĐT