logo
EN
VN

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 22.11.2020

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021;
Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017 – 2021 và các đối tượng khác như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Sinh viên chính quy khóa 2017-2021. Lưu ý:
o Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2;
o Sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: Thi tiếng Pháp trình độ B2;
o Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1.
- Sinh viên chính quy các khóa khác.
- Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi.
2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
- Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội;
- Ngày thi: 22 tháng 11 năm 2020
o Buổi sáng:   07h30 
o Buổi chiều: 13h15
3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Sinh viên đăng ký dự thi nộp 03 ảnh 3x4, 01 bản photocopy CMTND (không cần công chứng, nhưng thí sinh cần xuất trình bản gốc CMTND khi làm thủ tục đăng ký thi và khi vào phòng thi), điền vào Đơn dự thi (theo mẫu tải TẠI ĐÂY).
4. ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Đối với sinh viên chính quy khóa 2017-2021: nộp hồ sơ tại văn phòng Khoa.
- Đối với sinh viên chính quy các khóa khác và các đối tượng tự do: nộp hồ sơ dự thi tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101 nhà A1) và nộp lệ phí thi tại Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
5. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: từ ngày 02.11.2020 - đến 16h00 ngày 17.11.2020.
6. LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ:
- Sinh viên chính quy khóa 2017-2021: Không phải nộp lệ phí thi.
- Sinh viên chính quy các khóa khác:                                 500.000đ
- Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi:           1.800.000 đồng
- Thí sinh đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ NLNN theo mẫu của Trường Đại học Hà Nội.
Lưu ý: Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường: http://hanu.vn lúc 17h00 ngày 21.11.2020. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
Thang điểm chấm thi NLNN chuẩn đầu ra hệ chính quy XEM TẠI ĐÂY.