logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự đại hội có Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và 140 đại biểu đại diện cho 27 công đoàn bộ phận. Đại diện cấp trên về dự Đại hội có Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam TS. Vũ Minh Đức và các đồng chí trưởng các ban thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Công đoàn Hoàng Thu Hằng báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2011 – 2017 và phương hướng công tác khóa XVII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã có những đánh giá tích cực đối với hoạt động của Công đoàn Nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Hiệu trưởng nhấn mạnh đến vị trí và vai trò của tổ chức Công đoàn Trường trong sự phát triển chung của Trường, đồng thời chỉ đạo một số định hướng trong việc tổ chức hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã nghe 02 báo cáo tham luận với những nội dung gắn liền với các hoạt động đào tạo của đơn vị và đẩy mạnh các hoạt động văn thể, công tác xã hội từ thiện trong thời gian vừa qua.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí. Dựa trên Phương hướng hoạt động được Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường khóa XVII thông qua, BCH Công đoàn khóa mới đã xác định các nội dung cần tập trung và tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đưa hoạt động Công đoàn trở nên hiệu quả, thiết thực; hướng đến việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên; đồng thời đưa tổ chức Công đoàn tham gia tích cực vào hoạt động chuyên môn, quản lý đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường.

Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Hà Nội hãy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao cho, góp phần đẩy mạnh xây dựng tổ chức, chuyên môn, và hoạt động công đoàn vững mạnh toàn diện.

170111 Dai hoiCD 01 0

170111 Dai hoiCD 01 1

170111 Dai_hoiCD_01 11

170111 Dai hoiCD 01 2

170111 Dai hoiCD 01 3

170111 Dai hoiCD 01 4

170111 Dai hoiCD 01 5

170111 Dai hoiCD 01 6

170111 Dai hoiCD 01 7

170111 Dai hoiCD 01 8

170111 Dai hoiCD 01 9

170111 Dai hoiCD 01 10

170111 Dai hoiCD 01 12