logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Quyết định công nhận BCH Công đoàn Trường Đại học Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 18/01/2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã công bố quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là kết quả được Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐH Hà Nội bỏ phiếu bầu ngày 11 tháng 01 năm 2017 vừa qua.

Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm các đồng chí:
1. Đ/c Hoàng Thu Hằng, Chủ tịch
2. Đ/c Tăng Bá Hoàng, Phó Chủ tịch
3. Đ/c Phạm Thị Thái, Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đ/c Nguyễn Linh Chi, Ủy viên Ban Chấp hành
5. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành
6. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành
7. Đ/c Ngô Xuân Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành
8. Đ/c Nguyễn Ngọc Lân, Ủy viên Ban Chấp hành
9. Đ/c Hoàng Liên, Ủy viên Ban Chấp hành
10. Đ/c Nguyễn Ngọc Tân, Ủy viên Ban Chấp hành
11. Đ/c Phạm Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành.
(Quyết định)

Ủy ban kiểm tra của Công đoàn Trường gồm các đồng chí:
1. Đ/c Tăng Bá Hoàng, Chủ nhiệm
2. Đ/c Vũ Văn Thạch, Ủy viên
3. Đ/c Lương Thị Mai Hương, Ủy viên.|
(Quyết định)

Dựa trên Phương hướng hoạt động được Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường khóa XVII thông qua, BCH Công đoàn Khóa XVIII đã xác định các nội dung cần tập trung và tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm đưa hoạt động Công đoàn trở nên hiệu quả, thiết thực; hướng đến việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên; đồng thời đưa tổ chức Công đoàn tham gia tích cực vào hoạt động chuyên môn, quản lý đơn vị, đảm bảo sự phát triển bền vững của Nhà trường.

170111 Dai_hoiCD_01 10