logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Hội nghị tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong một chuỗi các hoạt động thuộc Dự án Dự án "Đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học" do do Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF và Trường ĐH Hà Nội đồng tài trợ.

Hội nghị đã diễn ra trong thời gian một ngày với sự tham gia của 40 cán bộ, giảng viên đại diện cho các lĩnh vực công tác trong Nhà trường. Hội nghị do bà Vũ Thị Hồng Dân, Trưởng phòng Tư vấn Cải tiến Năng suất – Viện năm suất Việt Nam hướng dẫn với hai nội dung chính gồm:

- Tập huấn nhận thức chung về chất lượng, quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:20015. Với nội dung này, báo cáo viên đã nêu rõ các cấu trúc cũng như yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mục đích khi áp dụng ISO 9001: 2015; Các đặc tính của chất lượng và sự phát phát triển của quản lý chất lượng; các nguyên tắc quản lý chất lượng; Vai trò lãnh đạo trong quản lý chất lượng; Các yêu cầu then chốt của ISO 9001:2015 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Tập huấn phương pháp viết văn bản của hệ thống quản lý chất lượng, thống nhất cấu trúc, định dạng các văn bản ISO của Nhà trường. Theo đó, Hội nghị đã đưa ra kế hoạch xây dựng văn bản hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 1 đối với 11 đơn vị gồm: Phòng TCCB, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quản trị, Phòng Thiết bị Công nghệ, Khoa tiếng Anh, Khoa QTKD-DL, Khoa tiếng Pháp và Thư viện.

Sau hoạt động này, Ban chỉ đạo và điều hành Dự án sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi làm việc tập trung với quy mô nhóm nhỏ và mở rộng, nhằm thảo luận, xây dựng và thống nhất Chiến lược phát triển của Trường ĐH Hà Nội và của từng lĩnh vực hoạt động. Đây chính là tiền đề, định hướng để các phòng ban chức năng cũng như các đơn vị đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

170210 ISO9001 01

170210 ISO9001 02

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương phát biểu khai mạc Hội nghị.

170210 ISO9001 03

Bà Vũ Thị Hồng Dân, Trưởng phòng Tư vấn Cải tiến Năng suất – Viện năm suất Việt Nam hướng dẫn nội dung buổi tập huấn.

170210 ISO9001 04