logo
EN
VN

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học 3 ngành Công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc

HaNU - Để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng 03 chương trình đào tạo gồm: Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Nhật của Trường ĐH Hà Nội từ ngày 06 - 10/9 tới đây, ngày 12/8, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tổ chức khảo sát sơ bộ 03 chương trình đào tạo này

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TT- Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội; GS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký; TS. Đinh Văn Toàn - Thành viên thường trực cùng Ban Giám hiệu Nhà trường, Hội đồng Tự đánh giá CTĐT và Ban Chủ nhiệm các khoa Công nghệ Thông tin, Khoa tiếng Nhật và Khoa tiếng Trung Quốc. 

Phát biểu tại buổi làm việc của phiên sơ bộ, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TT- Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu tóm tắt quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo của Nhà trường, nêu một số điểm nhấn và sự khác biệt so với thời điểm Nhà trường được kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT.

Thay mặt Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn đã trao đổi về nguyên tắc đánh giá chương trình đào tạo và TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn đã báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo.

Đại diện Nhà trường, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cho biết, quy trình đánh giá ba chương trình đào tạo của Nhà trường tuân thủ triệt để hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 10 bước:

Bước 1: Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc, giai đoạn tự đánh giá 2014 – 2018, cập nhật tháng 3/2019; Bước 2: Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký giúp việc Hội đồng và các nhóm chuyên trách; Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá; Bước 4: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng; Bước 5: Xử lý phân tích các thông tin và minh chứng thu được; Bước 6: Viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo tự đánh giá; Bước 7: Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; Bước 8: Công bố báo cáo tự đánh giá trong toàn Trường để rà soát và đóng góp ý kiến; Bước 9: Tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và ban hành báo cáo tự đánh giá; Bước 10: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.

Để đảm bảo tính chính xác, Nhà trường cam kết sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thiện hồ sơ, cung cấp các minh chứng của các sự kiện, các hoạt động đào tạo liên quan của 3 chương trình, phối hợp hặt chẽ và đáp ứng các yêu cầu của đoàn.

Trước đó, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra việc thực hiện các minh chứng, thăm một số điểm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Nhà trường và Đoàn đánh giá đã cùng nhau trao đổi, thống nhất về các yêu cầu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng cần phỏng vấn và kế hoạch về đợt khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo vào tháng 9/2019.

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đại diện Nhà trường và TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TT- Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cùng GS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn đánh giá ngoài đã ký Biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo Trường Đại học Hà Nội.

190812 danh gia ngoai_01

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đại diện Nhà trường và TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TT- Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội cùng GS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn đánh giá ngoài ký Biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo Trường Đại học Hà Nội.

190812 danh gia ngoai_02

190812 danh gia ngoai_03

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TT- Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu tóm tắt quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo của Nhà trường, nêu một số điểm nhấn và sự khác biệt so với thời điểm Nhà trường được kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT.

190812 danh gia ngoai_04

"Để đảm bảo tính chính xác, Nhà trường cam kết sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thiện hồ sơ, cung cấp các minh chứng của các sự kiện, các hoạt động đào tạo liên quan của 3 chương trình, phối hợp hặt chẽ và đáp ứng các yêu cầu của đoàn" - Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào phát biểu tại phiên khảo sát sơ bộ.

190812 danh gia ngoai_05

190812 danh gia ngoai_07

Quy trình đánh giá ba chương trình đào tạo của Nhà trường tuân thủ triệt để hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.