logo
EN
VN

Kế hoạch tổng thể kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội (1959 – 2019)

HANU - Kế hoạch tổng thể kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội (1959 – 2019), ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2019.

I. NGÀY 17/11/2019

1. Từ 08h00 – 08h30: Khai mạc Hội trại

Chủ trì:  Ban Tổ chức

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Toàn thể các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học của Nhà trường; Khách mời; Các doanh nghiệp; Các cơ quan thông tấn báo chí.

Địa điểm: Sân vận động - Trường Đại học Hà Nội

2. Từ 08h30 – 19h30: Hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường (Theo kế hoạch riêng của mỗi đơn vị)

Chủ trì: Các đơn vị của Nhà trường

Thành phần: Các thế hệ cựu lãnh đạo; cựu cán bộ - giáo chức của đơn vị; Cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; Các thế hệ sinh viên; Khách mời của đơn vị.

Địa điểm: Văn phòng của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm; Trại của đơn vị.

3. Từ 19h30 – 21h30: Đêm Gala âm nhạc

Chủ trì: Ban Tổ chức

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu; Hội đồng Trường; Toàn thể các thế hệ của Nhà trường; Khách mời; Các doanh nghiệp; Các cơ quan thông tấn, báo chí.

Địa điểm: Sân vận động – Trường Đại học Hà Nội

4. Từ 21h30 – 22h30: Tiếp tục các hoạt động Hội trại

Chủ trì: Các đơn vị của Nhà trường

Thành phần tham gia: Các thế hệ cựu lãnh đạo; cựu cán bộ - giáo chức của đơn vị; Các thế hệ sinh viên; Khách mời của đơn vị

Địa điểm: Sân vận động.

II. NGÀY 18/11/2019

1. Từ 09h00 – 11h30: Meeting trọng thể Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường

Chủ trì: Ban Tổ chức

Thành phần tham gia: Khách mời quốc tế; Khách trung ương, bộ, sở, ban, ngành của Việt Nam; Đại diện các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước; Đại diện cựu giáo chức; Đại diện cựu sinh viên; Các đối tác khác; Lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể.

Địa điểm: Hội trường nhà A1

2. Từ 13h30 – 16h00: Hoạt động tiếp khách của các đơn vị (Theo kế hoạch riêng của mỗi đơn vị, nếu có)

Chủ trì: Các đơn vị của Nhà trường

Thành phần: Các thế hệ cựu lãnh đạo; cựu cán bộ - giáo chức của đơn vị; Các thế hệ sinh viên; Khách mời của đơn vị.

Địa điểm: Văn phòng các đơn vị; Trại của đơn vị

3. Từ 18h00 – 21h00: Tiệc tri ân -Kết nối thế hệ

Chủ trì: Ban Tổ chức

Thành phần tham dự: Theo thư mời

Địa điểm: Nhà hàng ALMAZ, Vinhomes Reverside, Long Biên, Hà Nội.

 

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

191106 chao mung 60 nam_post