logo
EN
VN

03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

HANU - Ngày 23/3/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với 03 chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Hà Nội gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Nhật. Để có được kết quả trên là quá trình và tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của rất nhiều các thầy, cô giáo Trường Đại học Hà Nội nói chung và 03 ngành đào tạo nói riêng.

Quy trình đánh giá ba chương trình đào tạo của Nhà trường tuân thủ triệt để hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 10 bước: Bước 1: Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc, giai đoạn tự đánh giá 2014 – 2018, cập nhật tháng 3/2019; Bước 2: Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký giúp việc Hội đồng và các nhóm chuyên trách; Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá; Bước 4: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng; Bước 5: Xử lý phân tích các thông tin và minh chứng thu được; Bước 6: Viết báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo tự đánh giá; Bước 7: Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; Bước 8: Công bố báo cáo tự đánh giá trong toàn Trường để rà soát và đóng góp ý kiến; Bước 9: Tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và ban hành báo cáo tự đánh giá; Bước 10: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.

Trước đó, ngày 12/8/2019, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tổ chức khảo sát sơ bộ 03 chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Hà Nội. Tại buổi khảo sát sơ bộ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cũng nhấn mạnh sự khác biệt của việc kiểm định này so với thời điểm Nhà trường được kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra việc thực hiện các minh chứng, thăm một số điểm chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Qua đó, Nhà trường và Đoàn đánh giá đã cùng nhau trao đổi, thống nhất về các yêu cầu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng cần phỏng vấn. 

Trên cơ sở các hướng dẫn về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng của Đoàn đánh giá, Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ và minh chứng, phục vụ Đoàn khảo sát chính thức từ ngày 6/9/2019 đến ngày 10/9/2019. Kết quả kiểm định 03 ngành tại Trường Đại học Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 84% (Công nghệ Thông tin) và 90% (Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật). Kết quả kiểm định chương trình đào tạo trên là một minh chứng xác thực về uy tín, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Nội. 

Để chuẩn hóa các chương trình đào tạo, trong thời gian tới Trường Đại học Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định 05 chương trình đào tạo gồm các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Pháp, Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính - Ngân hàng.

200518 NNN-DHHaNoi_01

200518 NNTQ-DHHaNoi_02

200518 CNTT-DHHaNoi_03

 200518 Danh gia ngoai 3 ct dao tao_04

 Từ ngày 6 - 10/9/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí thuộc 3 chương trình đào tạo gồm ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Nhật và ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Đợt đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội có sự tham gia trực tiếp của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp sử dụng lao động. Kết quả đánh giá ngoài ba chương trình đào tạo các ngành CNTT, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Trung Quốc theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được ban hành tại Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.