logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội tham dự Tọa đàm phân loại các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

HANU - Tọa đàm phân loại các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 14/11/2020 tại Tành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công. Tham dự Tọa đàm có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, đại diện Lãnh sự quán Australia tại TPHCM, Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện lãnh đạo 30 trường đại học trên cả nước và các chuyên gia về GDĐH trong và ngoài nước. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương đại diện Trường Đại học Hà Nội cũng đã đến tham dự.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Chương trình đào tạo chuẩn quốc gia GDĐH được ban hành sẽ giúp triển khai hiệu quả hơn trong hoạt động của các trường ĐH. Mục tiêu lớn nhất và sau cùng là kiểm soát chất lượng, đồng thời không hạn chế, cản trở sự phát triển đa dạng của chương trình đào tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

201114 Hoi nghi_01

Thứ trưởng cho rằng ý nghĩa của chương trình đào tạo chuẩn được hoàn thiện và ban hành tới đây đối với trong nước cũng rất quan trong. Trước chúng ta đã có chương trình khung. Nhưng giờ không còn chương trình khung đó. Mỗi trường ban hành riêng với những mặt bằng khác nhau. Chính vì thế, cần phải ban hành chương trình đào tạo chuẩn cho các nhóm ngành đào tạo khác với chương trình khung đã có trước đây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đặc biệt lưu ý, việc xây dựng Thông tư chương trình đào tạo chuẩn cho từng ngành, khối ngành cần phải được giao cho các trường trong lĩnh vực đào tạo đó, hình thành nhóm, cũng như huy động các hiệp hội sử dụng lao động, chuyên gia có các thành phần liên quan xây dựng chương trình đào tạo theo từng khối ngành có ý kiến. Trên cơ sở hoàn thiện đó, Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định ban hành chương trình đào tạo chuẩn theo khối ngành phù hợp.

201114 Hoi nghi_02

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã được lắng nghe Báo cáo phân loại các cơ sở GDĐH, Báo cáo chuẩn bị triển khai xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo trong GDĐH của Vụ GDĐH. Tại Tọa đàm, gần 70 đại biểu đến từ các trường đại học và chuyên gia GDĐH trong và ngoài nước đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung như: Phân loại cơ sở GDĐH: Nguyên tắc, Cách tiếp cận; Nội dung, quy trình và sự phối hợp của các bên liên quan trong xây dựng và thẩm định Chuẩn chương trình đào tạo. Đặc biệt, trong phần thảo luận Kinh nghiệm quốc tế trong phân loại cơ sở GDĐH, các đại biểu đã được nghe GS Peter Coaldrake, Chánh văn phòng Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học (TEQSA) và TS Karen Treloar, Trưởng nhóm tham gia của TEQSA đưa ra nhận xét về cơ chế, góp ý, tư vấn trực tuyến từ Australia. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc phân loại các các trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng một hệ thống GDĐH đạt hiệu quả cao. 

201114 Hoi nghi_03

Trường Đại học Hà Nội có 03 chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Nhật đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngày 23/3/2020.

201114 Hoi nghi_04

Trường Đại học Hà Nội tham dự Tọa đàm phân loại các trường đại học

Tọa đàm phân loại các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 14/11/2020 tại tTành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công. Tham dự Tọa đàm có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, đại diện Lãnh sự quán Australia tại TPHCM, Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện lãnh đạo 30 trường đại học trên cả nước và các chuyên gia về GDĐH trong và ngoài nước. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương đại diện Trường Đại học Hà Nội cũng đã đến tham dự.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Chương trình đào tạo chuẩn quốc gia GDĐH được ban hành sẽ giúp triển khai hiệu quả hơn trong hoạt động của các trường ĐH. Mục tiêu lớn nhất và sau cùng là kiểm soát chất lượng, đồng thời không hạn chế, cản trở sự phát triển đa dạng của chương trình đào tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng cho rằng ý nghĩa của chương trình đào tạo chuẩn được hoàn thiện và ban hành tới đây đối với trong nước cũng rất quan trong. Trước chúng ta đã có chương trình khung. Nhưng giờ không còn chương trình khung đó. Mỗi trường ban hành riêng với những mặt bằng khác nhau. Chính vì thế, cần phải ban hành chương trình đào tạo chuẩn cho các nhóm ngành đào tạo khác với chương trình khung đã có trước đây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đặc biệt lưu ý, việc xây dựng Thông tư chương trình đào tạo chuẩn cho từng ngành, khối ngành cần phải được giao cho các trường trong lĩnh vực đào tạo đó, hình thành nhóm, cũng như huy động các hiệp hội sử dụng lao động, chuyên gia có các thành phần liên quan xây dựng chương trình đào tạo theo từng khối ngành có ý kiến. Trên cơ sở hoàn thiện đó, Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định ban hành chương trình đào tạo chuẩn theo khối ngành phù hợp.

Sau phần phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã được lắng nghe Báo cáo phân loại các cơ sở GDĐH, Báo cáo chuẩn bị triển khai xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo trong GDĐH của Vụ GDĐH. Tại Tọa đàm, gần 70 đại biểu đến từ các trường đại học và chuyên gia GDĐH trong và ngoài nước đã cùng trao đổi, thảo luận các nội dung như: Phân loại cơ sở GDĐH: Nguyên tắc, Cách tiếp cận; Nội dung, quy trình và sự phối hợp của các bên liên quan trong xây dựng và thẩm định Chuẩn chương trình đào tạo. Đặc biệt, trong phần thảo luận Kinh nghiệm quốc tế trong phân loại cơ sở GDĐH, các đại biểu đã được nghe GS Peter Coaldrake, Chánh văn phòng Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học (TEQSA) và TS Karen Treloar, Trưởng nhóm tham gia của TEQSA đưa ra nhận xét về cơ chế, góp ý, tư vấn trực tuyến từ Australia. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc phân loại các các trường ĐH và tầm quan trọng của nó đối với việc xây dựng một hệ thống GDĐH đạt hiệu quả cao.

Trường Đại học Hà Nội có 03 chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Nhật đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngày 23/3/2020.