logo
EN
VN

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

HANU - Ngày 20/9/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020. Để tổng kết những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác KĐCLGD cũng như tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện ở giai đoạn tiếp theo, sáng ngày 25/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 tại Trường Đại học Văn Lang - TP Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn; đại diện Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an; đại diện Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; đại diện của các đại học, các học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên; các tổ chức KĐCLGD trong nước. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương đại diện cho Trường Đại học Hà Nội đã tham dự Hội nghị.

201126 Hoi nghi kiem dinh CLGD_01

Tại Hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe Báo cáo đề dẫn do Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trình bày. Trong giai đoạn 2011-2020, công tác bảo đảm và KĐCLGD đại học, CĐSP đã đạt cơ bản được những mục tiêu đề ra theo Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT. 

Qua 10 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập được 05 tổ chức thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD để triển khai KĐCLGD các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, các chương trình đào tạo giáo dục đại học; 156 cơ sở giáo dục và 132 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước và 7 cơ sở giáo dục, 195 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn đánh giá nước ngoài.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm 05 văn bản luật, 01 nghị quyết của Quốc hội, 01 nghị quyết của Chính phủ, 10 nghị định của Chính phủ, 19 văn bản (trong đó có 04 quyết định quy phạm pháp luật) về KĐCLGD đối với GDĐH-TCCN từng bước được hoàn thiện đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu tạo môi trường và hành lang pháp lý cho sự phát triển ổn định hệ thống KĐCLGD. Đặc biệt là việc ban hành được quy định về Kiểm định viên (KĐV) KĐCLGD cũng như quy định về Chương trình đào tạo KĐV KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

201126 Hoi nghi kiem dinh CLGD_05

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào phát biểu trong phóng sự về Đổi mới giáo dục đại học với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giai đoạn 10 năm 2011 - 2020 được công chiếu tại Hội nghị

Hệ thống KĐCLGD được xây dựng và triển khai để tổ chức đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng, góp phần vào việc bảm đảm và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực KĐCLGD đối với GDĐH-TCCN, nhất là đối với các mạng lưới bảo đảm chất lượng khu vực và quốc tế như: INQUAAHE, APQN, AQAN.

Bên cạnh những mục tiêu đã đạt được, công tác KĐCLGD cũng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Để thực hiện công tác KĐCLGD trong giai đoạn 2021-2030 đạt được những kết quả tốt hơn, tại Hội nghị các đại biểu đã cùng lắng nghe 3 báo cáo tham luận của các đơn vị đại diện cho trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung tâm KĐCLGD và 6 ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội nghị. Kết thúc Hội nghị là nội dung công tác khen thưởng nhằm động viên, khích lệ cho các cá nhân, đơn vị đã thực hiện tốt công tác KĐCLGD cũng như tạo động lực cho hoạt động KĐCLGD ở giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu về điều kiện đảm bảo và KĐCLGD theo QĐ số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng GDĐH giai đoạn 2019-2025 gồm:

- Phấn đấu 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, trong đó ít nhất 35% có trình độ tiến sĩ; 

- Phấn đấu 100% CSGD đại học (đủ điều kiện) thực hiện KĐCLGD, trong đó khoảng 10% được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín; 

- Trên 35% CTĐT được kiểm định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% CTĐT giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định.

201126 Hoi nghi kiem dinh CLGD_03

Đối với Trường Đại học Hà Nội, công tác KĐCLGD cũng đã bắt đầu đi vào nền nếp và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Ngày 22/12/2017, Trường Đại học Hà Nội được Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 23/3/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với 03 chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Hà Nội gồm: Ngành Công nghệ Thông tin, ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngành ngôn ngữ Nhật. Kế hoạch từ ngày 14-18/12/2020, Nhà trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh tổ chức khảo sát chính thức để đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức và Ngôn ngữ Pháp); từ ngày 22-26/12/2020 tổ chức khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo (Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng). 

201126 Hoi nghi kiem dinh CLGD_04